Danh sách nhà thuốc phân phối Mentinfo khu vực Long an

 Tên nhà thuốc   Địa Chỉ   Khu Vực 
 Đại Lý 15 Châu Thành, DSTH Lê Văn Hy   Số 610/8, ấp Thanh Tân, X.Thanh Phú Long, H. Châu Thành, Long An   Long An A 
 Đại Lý 15 Châu Thành, DSTH Lê Văn Hy   Số 610/8, ấp Thanh Tân, X.Thanh Phú Long, H. Châu Thành, Long An   Long An A 
 Quầy Thuốc Tâm An, Chị An   Số 127 Bà Mía, Mỹ Lạc, Thủ Thừa, Long An   Long An A 
 Quầy Thuốc Thịnh Phát, Chị Thu   Số 19 Nguyễn Văn Tiếp, Phường 5, TP Tân An, Long An   Long An A 

VIDEO

ĐĂNG KÝ MUA HÀNG