Danh sách nhà thuốc phân phối Mentinfo khu vực Vĩnh Phúc

 Tên nhà thuốc   Địa Chỉ   Khu Vực 
 Quầy Thuốc Hoa Sinh, Nguyễn Thị Hoa   Chợ Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc   Vĩnh Phúc A 
 Quầy Thuốc Số 5, Nguyễn Thị Trâm   Khu 1, TT Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc   Vĩnh Phúc A 
 Quầy Thuốc Hà Thị Huyền   Số 66 Hùng Vương, Tích Sơn ,Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc   Vĩnh Phúc A 
 Quầy Thuốc Linh Nhi   Ngõ 7, Chùa Hà, Định Trung, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc   Vĩnh Phúc A 
 Quầy Thuốc Mai Lương, Ds Nguyễn Thị Mai Lương   Chợ Vàng, Hoàng Đan, Tam Dương, Vĩnh Phúc   Vĩnh Phúc A 
 Nhà Thuốc Thái Hằng, Vĩnh Phúc, ĐL thuốc Ng Ngọc Thắng   Số 13 Nguyễn Thị Minh Khai, Vĩnh Phúc   Vĩnh Phúc B 
 Quầy Thuốc Lê Thị Thảo   Thôn Đông, Xã Phú Đa, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc   Vĩnh Phúc B 
 Quầy Thuốc Liên Hưng, Ds Lê Thị Liên   Khu 3, Tề Lỗ, Yên Lạc, Vĩnh Phúc   Vĩnh Phúc B 
 Quầy Thuốc Vĩnh Yên   Số 101, Ngõ 16, Phố An Phú, Hội Hợp, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc   Vĩnh Phúc A 
 Quầy Thuốc Hà Thị Huyền   Số 66 Hùng Vương, Tích Sơn ,Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc   Vĩnh Phúc A 
 Quầy Thuốc Chung Hường   Thôn Trại Mới, Xã Đại Đình, Tam Đảo, Vĩnh Phúc   Vĩnh Phúc A 
 Quầy Thuốc Bảo Yến, Ds Đồng Thị Yến   Thôn Tân Hà, Gia Khánh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc   Vĩnh Phúc A 
 Quầy Thuốc Mai Lương, Ds Nguyễn Thị Mai Lương   Chợ Vàng, Hoàng Đan, Tam Dương, Vĩnh Phúc   Vĩnh Phúc A 
 Nhà Thuốc Hà Vệ, Cổng Bệnh Viện Yên Lạc   Cổng Bệnh Viện Yên Lạc, TT Yên Lạc, Vĩnh Phúc   Vĩnh Phúc B 
 Nhà Thuốc Đỗ Thị Hoa   Ngã 4 TT Vĩnh Tường, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc   Vĩnh Phúc B 
 Nhà Thuốc Thái Hằng, Vĩnh Phúc, ĐL thuốc Ng Ngọc Thắng   Số 13 Nguyễn Thị Minh Khai, Vĩnh Phúc   Vĩnh Phúc B 
 Quầy Thuốc Lê Thị Thảo   Thôn Đông, Xã Phú Đa, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc   Vĩnh Phúc B 
 Quầy Thuốc Nguyễn Thị Ngoan   Thôn Phú Hậu Trung, Xã Sơn Đông, Lập Thạch, Vĩnh Phúc   Vĩnh Phúc B 
 Quầy Thuốc Liên Hưng, Ds Lê Thị Liên   Khu 3, Tề Lỗ, Yên Lạc, Vĩnh Phúc   Vĩnh Phúc B 

VIDEO

ĐĂNG KÝ MUA HÀNG