Danh sách nhà thuốc phân phối Mentinfo khu vực Huyện Sóc Sơn

 Tên nhà thuốc   Địa Chỉ   Khu Vực 
 Quầy Thuốc Số 97 - Phú Minh   Số 97, Khu 2, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội   Sóc Sơn 
 Quầy Thuốc Vũ Lương, Vũ Văn Tuấn   Ngã 4 Thá, Xã  Xuân Giang, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội   Sóc Sơn 
 Quầy Thuốc Chị Liên, Ds.Ngô Thị Liên   Thôn Yên Ninh, Xã Hiền Ninh, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội   Sóc Sơn 
 Quầy Thuốc Vượng Hoa, Đào Thị Hoa   Thôn Phú Ninh, Xã Minh Phú, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội   Sóc Sơn 
 Quầy Thuốc Tuấn Hải, Ds Hoàng Thị Hải   Thôn Ninh Cầm, Xã Tân Dân, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội   Sóc Sơn 
 Quầy Thuốc Thanh Hoan, Ds Nguyễn Thị Hoan   Thôn Hương Đình, Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà  Nội   Sóc Sơn 
 Quầy Thuốc An Nam, Ds Bùi Thị Khuyên   Thôn An Lạc, Xã Trung Giã, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội   Sóc Sơn 
 Quầy Thuốc Thắng Hương, Ds Dương Thị Hương   Thôn Lạc Nông, Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội   Sóc Sơn 
 Quầy Thuốc Nguyễn Thị Thanh   Đội 3 Vệ Linh, Xã Phù Linh, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội   Sóc Sơn 
 Quầy Thuốc Số 97 - Phú Minh   Số 97, Khu 2, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội   Sóc Sơn 
 Quầy Thuốc Vũ Lương, Vũ Văn Tuấn   Ngã 4 Thá, Xã  Xuân Giang, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội   Sóc Sơn 
 Quầy Thuốc An Nam, Ds Bùi Thị Khuyên   Thôn An Lạc, Xã Trung Giã, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội   Sóc Sơn 
 Quầy Thuốc Thắng Hương, Ds Dương Thị Hương   Thôn Lạc Nông, Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội   Sóc Sơn 

VIDEO

ĐĂNG KÝ MUA HÀNG