Danh sách nhà thuốc phân phối Mentinfo khu vực Quảng Ngãi

 Tên nhà thuốc   Địa Chỉ   Khu Vực 
 Hiệu Thuốc 18, Tuyết Nhung   Khu 2, TT Đức Phổ, Đức Phổ, Quảng Ngãi   Quảng Ngãi 
 Nhà Thuốc Thủy Toàn   Hoàng Hoa Thám, Phường Quảng Phú, Thành Phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi   Quảng Ngãi 
 Quầy Thuốc Thảo Thuý   Vức Công Hội, Thôn Tân Hy, Xã Bình Đông,Huyện  Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi   Quảng Ngãi 
 Quầy Thuốc Phương Thảo   Chợ Tinh Khê,Xã Tịnh Khê, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi   Quảng Ngãi 
 Quầy Thuốc Thu Vân   Quốc Lộ 1A, Bình Hiệp, Bình Sơn, Quảng Ngãi   Quảng Ngãi 
 Hiệu Thuốc 18, Tuyết Nhung   Khu 2, TT Đức Phổ, Đức Phổ, Quảng Ngãi   Quảng Ngãi 
 Nhà Thuốc Thủy Toàn   Hoàng Hoa Thám, Phường Quảng Phú, Thành Phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi   Quảng Ngãi 
 Quầy Thuốc Thảo Thuý   Vức Công Hội, Thôn Tân Hy, Xã Bình Đông,Huyện  Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi   Quảng Ngãi 
 Quầy Thuốc Phương Thảo   Chợ Tinh Khê,Xã Tịnh Khê, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi   Quảng Ngãi 
 Quầy Thuốc Thu Vân   Quốc Lộ 1A, Bình Hiệp, Bình Sơn, Quảng Ngãi   Quảng Ngãi 

VIDEO

ĐĂNG KÝ MUA HÀNG