Thời gian kiêng xuất tinh ngắn: chiến lược tiềm năng trong cải thiện chất lượng tinh trùng

 Theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tinh dịch đồ được coi là xét nghiệm đầu tay cho việc đánh giá khả năng sinh sản ở nam giới. Tuy nhiên, chất lượng tinh trùng thường ảnh hưởng bởi ngày kiêng xuất tinh. Hiện nay việc kiêng xuất tinh dựa trên tiêu chuẩn của WHO (2010) là kiêng từ 2 - 7 ngày, hoặc theo Hiệp hội Bắc Âu về Nam học (NAFA) và Hiệp hội sinh sản và phôi học người châu Âu (ESHRE), việc kiêng xuất tinh nên từ 3 - 4 ngày. Gần đây, một số nghiên cứu cũng đưa ra một số mốc thời gian khác cho việc kiêng xuất tinh, tuy nhiên kết quả thường mâu thuẫn và chưa có thời gian cụ thể. Một số nghiên cứu khác cho thấy những thay đổi trên cơ thể thường xảy ra trong vòng 4 giờ. Nhưng chưa có nghiên cứu nào nói về ảnh hưởng của nó lên các thông số tinh trùng. Vì vậy các nhà khoa học thực hiện nghiên cứu này nhằm so sánh hiệu quả của việc kiêng xuất tinh 4 giờ (thời gian ngắn) với kiêng xuất tinh 4 ngày (thời gian dài) lên chất lượng tinh trùng ở những người nam bình thường.

Nghiên cứu thực hiện trên 100 mẫu tinh dịch. Mẫu tinh dịch đầu tiên được thu nhận sau khi kiêng 4 ngày với tiêu chuẩn nhận mẫu: thể tích tinh dịch ≥ 1,5 ml, mật độ tinh trùng ≥ 15 × 106 tinh trùng/ml và độ di động tinh trùng ≥ 40%. Mẫu tinh dịch thứ hai được thu nhận sau 4 giờ so với mẫu đầu tiên. Mẫu được đánh giá bởi các chỉ số như thể tích tinh dịch, mật độ tinh trùng, độ di động tinh trùng, tổng số tinh trùng di động, đặc điểm di động tinh trùng, chỉ số phân mảnh DNA, nồng độ oxi hóa nội bào,… Kết quả nghiên cứu cho thấy:

  • Nhóm thời gian kiêng xuất tinh ngắn: thể tích tinh dịch, mật độ tinh trùng, tổng số tinh trùng di động thấp hơn so với nhóm kiêng xuất tinh dài ngày. Hình dạng tinh trùng bình thường không có sự khác biệt giữa 2 nhóm.
  • Tuy nhiên, thời gian kiêng xuất tinh ngắn cho tỷ lệ tinh trùng di động (di động tiến tới) cao hơn so với thời gian kiêng xuất tinh dài. Một số thông số động học như vận tốc cong, vận tốc đường thẳng, vận tốc trung bình… cũng cao hơn ở nhóm kiêng thời gian dài.
  • Sự phân mảnh DNA tinh trùng, nồng độ oxi hóa nội bào không khác biệt ở 2 nhóm.

Như vậy, kết quả nghiên cứu đã giúp hiểu rõ hơn về hiệu quả của việc kiêng xuất tinh đối với chất lượng tinh trùng ở bệnh nhân bình thường. Thời gian kiêng xuất tinh ngắn trong 4 giờ giúp cải thiện đáng kể về độ di động và thông số vận tốc ở tinh trùng. Tuy nhiên, nghiên cứu này chỉ thực hiện trên nhóm nam bình thường nên cần có nhiều nghiên cứu hơn thực hiện trên nhóm đối tượng bệnh nhân vô sinh. Nghiên cứu góp phần cho thấy việc rút ngắn thời gian kiêng xuất tinh trước khi thu nhận mẫu tinh dịch có thể là cách tiếp cận đầu tiên để cải thiện tình trạng vô sinh ở nam giới.

Theo: Lê Thị Thu Thảo – Chuyên viên phôi học – IVFMD Tân Bình 

VIDEO

ĐĂNG KÝ MUA HÀNG