Danh sách nhà thuốc phân phối Mentinfo khu vực Bắc Giang

 Tên nhà thuốc   Địa Chỉ   Khu Vực 
 Quầy Thuốc Số 09   Xã Tam Dị, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang   Bắc Giang A 
 Quầy Thuốc Ngọc Hạnh   Xóm Bằng, Nghĩa Hòa, Lạng Giang, Bắc Giang   Bắc Giang A 
 Quầy Thuốc Số 29   Thôn Mai Tô, Xã Phì Điền, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang   Bắc Giang A 
 Nhà Thuốc Việt Thoa, Ds Nguyễn Ngọc Linh (Cũ Quầy Thuốc Số 9, Công Ty Dược Phẩm Ngọc Đông)   Số 93 Hoàng Hoa Thám, Thị Trấn Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang   Bắc Giang B 
 Quầy Thuốc Số 2, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh   Thôn Đông, Xã Tự Lạn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang   Bắc Giang B 
 Quầy Thuốc 530 (Cũ Hoàng Hạnh), Chị Hạnh   Cẩm Trung, Xuân Cẩm, Hiệp Hòa, Bắc Giang   Bắc Giang B 
 Quầy Thuốc 36, Chị Phương   Thôn Chùa, Tăng Tiến, Việt Yên, Bắc Giang   Bắc Giang B 
 Quầy Thuốc Số 20, Chị Hương   QL 37, Thôn Chớp, Lương Phong, Hiệp Hòa, Bắc Giang   Bắc Giang B 
 Quầy Thuốc 104 Phố Kép, Chị Huệ, Hồng Quang, Lục Ngạn   Phố Kép, Xã Hồng Giang, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang ( 0167.996.8144)   Bắc Giang A 
 Quầy Thuốc Số 09   Xã Tam Dị, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang   Bắc Giang A 
 Nhà Thuốc Khâm Liễu   Khu 2, Thị Trấn An Châu, Sơn Động, Bắc Giang   Bắc Giang A 
 Đại Lý Số 43   Chùa, Tuấn Đạo, Sơn Động, Bắc Giang   Bắc Giang A 
 Quầy Thuốc Ngọc Hạnh   Xóm Bằng, Nghĩa Hòa, Lạng Giang, Bắc Giang   Bắc Giang A 
 Quầy Thuốc 288, Chị Hải Vân   Thị Trấn Biển, Biển Động, Lục Ngạn, Bắc Giang   Bắc Giang A 
 Quầy Thuốc Số 29   Thôn Mai Tô, Xã Phì Điền, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang   Bắc Giang A 
 Nhà Thuốc Việt Thoa, Ds Nguyễn Ngọc Linh (Cũ Quầy Thuốc Số 9, Công Ty Dược Phẩm Ngọc Đông)   Số 93 Hoàng Hoa Thám, Thị Trấn Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang   Bắc Giang B 
 Quầy Thuốc Số 2, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh   Thôn Đông, Xã Tự Lạn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang   Bắc Giang B 
 Quầy Thuốc 530 (Cũ Hoàng Hạnh), Chị Hạnh   Cẩm Trung, Xuân Cẩm, Hiệp Hòa, Bắc Giang   Bắc Giang B 
 Quầy Thuốc 36, Chị Phương   Thôn Chùa, Tăng Tiến, Việt Yên, Bắc Giang   Bắc Giang B 
 Đại Lý Thuốc Số 528, Đỗ Thị Thanh Hoài   Xuân Lương, Yên Thế, Bắc Giang   Bắc Giang B 
 Quầy Thuốc Tân Dược Hạnh Khoát, Đỗ Thị Mai Hạnh   Xã Xuân Lương, Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang   Bắc Giang B 
 Quầy Thuốc Số 20, Chị Hương   QL 37, Thôn Chớp, Lương Phong, Hiệp Hòa, Bắc Giang   Bắc Giang B 

VIDEO

ĐĂNG KÝ MUA HÀNG