Danh sách nhà thuốc phân phối Mentinfo khu vực Bắc Kạn

 Tên nhà thuốc   Địa Chỉ   Khu Vực 
 Nhà Thuốc Nguyễn Đình Hà, Ds Trương Thị Dịu   Tổ 11, Phường Sông Cầu, TP Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn   Bắc Kạn 
 Quầy Thuốc Bắc Hòa, Ds Lưu Đình Bắc   Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Cạn   Bắc Kạn 
 Quầy Số 2, Dược Sĩ Hà Thị Chính   Số 58 Tổ 9B Phường Đức Xuân, TX Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn   Bắc Kạn 
 Quầy Thuốc Bảo Thanh, Ds Nguyễn Thị Hoài   Xóm Nà Mố, Xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ Mới, Bắc Cạn   Bắc Kạn 
 Nhà Thuốc Nguyễn Đình Hà, Ds Trương Thị Dịu   Tổ 11, Phường Sông Cầu, TP Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn   Bắc Kạn 
 Quầy Thuốc Bắc Hòa, Ds Lưu Đình Bắc   Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Cạn   Bắc Kạn 
 Quầy Thuốc Lan Hoa   Xóm Ao Vôi, Đồng Bẩm, TP Thái Nguyên   Bắc Kạn 
 Quầy Thuốc Hiền Cường, Ds Từ Thị Hiền   Đồng Đình, Yên Ninh, Phú Lương, Thái Nguyên   Bắc Kạn 

VIDEO

ĐĂNG KÝ MUA HÀNG