Danh sách nhà thuốc phân phối Mentinfo khu vực Bắc Ninh

 Tên nhà thuốc   Địa Chỉ   Khu Vực 
 Quầy Thuốc Số 1, Chị Hồng, 154 Lý Thường Kiệt   Số 154 Lý Thường Kiệt.TT Lim, Tiên Du, Bắc Ninh   Bắc Ninh A 
 Quầy Thuốc Nguyễn Thị Phương   Thôn Đoài, Hoàn Sơn, Bắc Ninh   Bắc Ninh A 
 Quầy Thuốc Số 11, Nghiêm Thị Quỳnh   Chợ Đình Giỏ, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh   Bắc Ninh A 
 Quầy Thuốc Tân Dược Số 4, Đặng Thị Nga   Cẩm Giang, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh   Bắc Ninh A 
 Quầy Thuốc Ngô Thị Thu Hương (Cũ Phòng Khám Bác Sỹ Phương)   Long Vĩ, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh (Cũ Phố Và, Hạp Lĩnh, Bắc Ninh)   Bắc Ninh A 
 Quầy Thuốc Tân Dược Nguyễn Thị Thảnh   Chi Long, Long Châu, Yên Phong, Bắc Ninh   Bắc Ninh A 
 Quầy Thuốc Anh Đức, Ds Nguyễn Thị Hằng   Mai Động, Hương Mạc, Từ Sơn, Bắc Ninh   Bắc Ninh A 
 Quầy Thuốc Khoa Nguyệt, Ds Nguyễn Thị Hường   Dương Nội, Từ Sơn, Bắc Ninh   Bắc Ninh A 
 Quầy Thuốc Số 1, Chị Hồng, 154 Lý Thường Kiệt   Số 154 Lý Thường Kiệt.TT Lim, Tiên Du, Bắc Ninh   Bắc Ninh A 
 Quầy Thuốc Số 6, Ds Nguyễn Thị Phụng   Đình Cả, Nội Duệ, Thị Trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh   Bắc Ninh A 
 Quầy Thuốc Tân Dược Nguyễn Thị Thảnh   Chi Long, Long Châu, Yên Phong, Bắc Ninh   Bắc Ninh A 
 Quầy Thuốc Anh Đức, Ds Nguyễn Thị Hằng   Mai Động, Hương Mạc, Từ Sơn, Bắc Ninh   Bắc Ninh A 
 Quầy Thuốc Khoa Nguyệt, Ds Lường Thị Hường   Dương Nội, Từ Sơn, Bắc Ninh   Bắc Ninh A 

VIDEO

ĐĂNG KÝ MUA HÀNG