Danh sách nhà thuốc phân phối Mentinfo khu vực Cao Bằng

 Tên nhà thuốc   Địa Chỉ   Khu Vực 
 Nhà Thuốc Lê Hiếu, Ds Trần Thị Tuyết   Nam Phong, Hưng Đạo, TP Cao Bằng, Cao Bằng   Cao Bằng 
 Nhà Thuốc Nhân Dân   Số Nhà 34, Tổ Dân Phố 1, Thị Trấn Đông Khê, Thạch An, Cao Bằng   Cao Bằng 
 Nhà Thuốc Lê Hiếu, Ds Trần Thị Tuyết   Nam Phong, Hưng Đạo, TP Cao Bằng, Cao Bằng   Cao Bằng 
 Nhà Thuốc Nhân Dân   Số Nhà 34, Tổ Dân Phố 1, Thị Trấn Đông Khê, Thạch An, Cao Bằng   Cao Bằng 

VIDEO

ĐĂNG KÝ MUA HÀNG