Danh sách nhà thuốc phân phối Mentinfo khu vực Đà Nẵng

 Tên nhà thuốc   Địa Chỉ   Khu Vực 
 Hiệu Thuốc 643, Trần Văn Mạnh   Số 333A Nguyễn Lương Bằng, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng   Đà Nẵng A 
 Nhà Thuốc An Tâm, Ds Đỗ Thị Huê   Số 29 Vũ Ngọc Phan, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng   Đà Nẵng A 
 Nhà Thuốc Mỹ Hà, Nguyễn Thị Nhị Hà   Số 107 Nguyễn Du, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng   Đà Nẵng B 
 Nhà Thuốc Thanh Tâm An, Ds Bình   Số 190 Lê Tấn Trung, Đà Nẵng   Đà Nẵng B 
 Nhà Thuốc Phương Anh, Chị Phương Anh   Số 262 Khúc Hạo, Sơn Trà, Đà Nẵng   Đà Nẵng B 
 Hiệu Thuốc 643, Trần Văn Mạnh   Số 333A Nguyễn Lương Bằng, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng   Đà Nẵng A 
 Nhà Thuốc An Tâm, Ds Đỗ Thị Huê   Số 29 Vũ Ngọc Phan, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng   Đà Nẵng A 
 Nhà Thuốc Mỹ Hà, Nguyễn Thị Nhị Hà   Số 107 Nguyễn Du, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng   Đà Nẵng B 
 Nhà Thuốc Thanh Tâm An, Ds Bình   Số 190 Lê Tấn Trung, Đà Nẵng   Đà Nẵng B 
 Nhà Thuốc Phương Anh, Chị Phương Anh   Số 262 Khúc Hạo, Sơn Trà, Đà Nẵng   Đà Nẵng B 

VIDEO

ĐĂNG KÝ MUA HÀNG