Danh sách nhà thuốc phân phối Mentinfo khu vực Đak Lak & Đak Nông

 Tên nhà thuốc   Địa Chỉ   Khu Vực 
 Quầy Thuốc Hà My   Thôn 4, Xã Ea Ral, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk   Dak Lak B 
 Quầy Thuốc Gia Bảo   Pơn Drang, Huyện Krong Buk, Tỉnh Đăk Lăk   Dak Lak B 
 Quầy Thuốc Hoa Hồng   Số 165, Thôn Tân Quảng, Xã Ea Toh, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk   Dak Lak B 
 Quầy Thuốc Bích Hà   Thôn Xuân Thành, Xã Phú Xuân, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đăk Lắk   Dak Lak B 
 Quầy Thuốc Hoa Sen, Ds Trần Thị Sen   Ngã 3 Phú Xuân, Krông Năng, Đăk Lăk   Dak Lak B 
 Quầy Thuốc Ngọc Dung, DS.Nguyễn Thị Dung   Thôn Cư Bang, Xã Cư Pơng, Huyện Krông Buk, Tỉnh Đắk Lắk   Dak Lak B 
 Quầy Thuốc Tây Số 18   Thôn 4, Xã Krông Jing, Huyện M'ĐrắK, Đắk Lắk   Dak Lak C 
 Đại Lý Thảo Nguyên, Ngô Thị Thảo   Buôn San, Huyện Cưmgar, Tỉnh Đăk Lăk   Dak Lak B 
 Quầy Thuốc Ánh Nga   Thôn Tân Lập 3, Xã Phong Drang, Huyện Krong Buk, Tỉnh Đắk Lắk   Dak Lak B 
 Quầy Thuốc Hà My   Thôn 4, Xã Ea Ral, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk   Dak Lak B 
 Quầy Thuốc Gia Bảo   Pơn Drang, Huyện Krong Buk, Tỉnh Đăk Lăk   Dak Lak B 
 Quầy Thuốc Hoa Hồng   Số 165, Thôn Tân Quảng, Xã Ea Toh, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk   Dak Lak B 
 Quầy Thuốc Bích Hà   Thôn Xuân Thành, Xã Phú Xuân, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đăk Lắk   Dak Lak B 
 Quầy Thuốc Thủy Hoàng   Số 90 Y Ngông, Phường Tân Tiến, Thành Phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk   Dak Lak A 
 Quầy Thuốc Hoa Sen, Ds Trần Thị Sen   Ngã 3 Phú Xuân, Krông Năng, Đăk Lăk   Dak Lak B 
 Quầy Thuốc Chị Oanh   Chợ Buôn Triết, huyện Lak, Tỉnh Đắk Lắk   Dak Lak C 
 Nhà Thuốc Thiện Trí Tâm   159 Trần Quý Cáp, thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk   Dak Lak C 
 Quầy Thuốc Ngọc Dung, DS.Nguyễn Thị Dung   Thôn Cư Bang, Xã Cư Pơng, Huyện Krông Buk, Tỉnh Đắk Lắk   Dak Lak B 
 Quầy Thuốc Tây Số 18   Thôn 4, Xã Krông Jing, Huyện M'ĐrắK, Đắk Lắk   Dak Lak C 
 Quầy Thuốc Thuý Hằng   Thôn 5, Xã Cư Dliê M'Nông, Huyện Cư M'gar, Tỉnh Đắk Lắk   Dak Lak B 

 

 Tên nhà thuốc   Địa Chỉ   Khu Vực 
 Quầy Thuốc Tây Tố Loan   Tổ Dân Phố 9, Thị Trấn Kiến Đức, Huyện Đăk Rlấp, Tỉnh Đăk Nông   Dak Nong A 

VIDEO

ĐĂNG KÝ MUA HÀNG