Danh sách nhà thuốc phân phối Mentinfo khu vực Đồng Tháp

 Tên nhà thuốc   Địa Chỉ   Khu Vực 
 Nhà Thuốc Bắc Ích Thọ Đường (KH)   601 Chợ Long Thành, TT Lai Vung, Huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp   Đồng Tháp B 
 Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền Huỳnh Thị ánh Tuyết   Số 63/38, ấp Đông Huề, Xã Tân Khánh Đông, Thành Phố Sa Đéc, Đồng Tháp   Đồng Tháp B 
 Nhà Thuốc Hoàng Thuận   Số 78, Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp   Đồng Tháp A 
 Quầy thuốc Vi Đạt A   Xã Phú Thuận B, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp   Đồng Tháp A 
 Nhà Thuốc Bắc Ích Thọ Đường (KH)   601 Chợ Long Thành, TT Lai Vung, Huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp   Đồng Tháp B 
 Quầy Thuốc Anh Thư, Ds Nông Thị Anh Thư   Số 741/B ấp Trung, Xã Tân Thạnh, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp   Đồng Tháp A 
 Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền Huỳnh Thị ánh Tuyết   Số 63/38, ấp Đông Huề, Xã Tân Khánh Đông, Thành Phố Sa Đéc, Đồng Tháp   Đồng Tháp B 
 Quầy Thuốc Ngọc Đẹp, Trịnh Ngọc Đẹp   ấp 3, Xã Bình Hàng Tây, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp   Đồng Tháp B 
 Quầy Thuốc Đông Nguyên, Chị Đông Nguyên   Ấp 2, Xã Mỹ Long, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp   Đồng Tháp B 
 Nhà Thuốc Hoàng Thuận   Số 78, Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp   Đồng Tháp A 

VIDEO

ĐĂNG KÝ MUA HÀNG