Danh sách nhà thuốc phân phối Mentinfo khu vực Hà Nam

 Tên nhà thuốc   Địa Chỉ   Khu Vực 
 Hiệu Thuốc số 3, Chị Ngân, 34 Nguyễn Văn Trỗi, Phủ Lý   Số 34 Nguyễn Văn Trỗi, Phủ Lý, Hà Nam   Hà Nam 
 Quầy Thuốc Số 18, Trương Thị Bích Huệ   Chợ Bến, Hòa Hậu, Lý Nhân, Hà Nam   Hà Nam 
 Quầy Thuốc Thành Tâm, Ds Dương Thành Tâm   Số 173 Nguyễn Hữu Tiến, Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam   Hà Nam 
 Hiệu Thuốc số 3, Chị Ngân, 34 Nguyễn Văn Trỗi, Phủ Lý   Số 34 Nguyễn Văn Trỗi, Phủ Lý, Hà Nam   Hà Nam 
 Quầy Thuốc Số 18, Trương Thị Bích Huệ   Chợ Bến, Hòa Hậu, Lý Nhân, Hà Nam   Hà Nam 
 Quầy Thuốc Thiên Hương, Chị Thảo   Chợ Bút, Châu Giang, Duy Tiên, Hà Nam   Hà Nam 
 Quầy Thuốc Nguyễn Thị Thúy Ngần   Chùa Vàng, Nguyên Lý, Lý Nhân, Hà Nam   Hà Nam 
 Quầy Thuốc Thành Tâm, Ds Dương Thành Tâm   Số 173 Nguyễn Hữu Tiến, Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam   Hà Nam 
 Quầy Thuốc Số 31, Ds Phạm Thị Hường   Chợ Phúc, Hợp Lý, Lý Nhân, Hà Nam   Hà Nam 

VIDEO

ĐĂNG KÝ MUA HÀNG