Danh sách nhà thuốc phân phối Mentinfo khu vực Hải Dương

 Tên nhà thuốc   Địa Chỉ   Khu Vực 
 Nhà Thuốc Phúc Anh, 32 Lý Thường Kiệt, Hải Dương   Số 32 Lý Thường Kiệt, TP. Hải Dương   Hải Dương A 
 Quầy Thuốc Tùng Lương, Đào Thị Lương   Thôn Vận Tải, Hồng Phong, Nam Sách, Hải Dương   Hải Dương A 
 Quầy Thuốc Quang Minh, Ds Hà Thị Xuyến   Đồng Lạc, Chí Linh, Hải Dương   Hải Dương A 
 Quầy Thuốc Linh Thúy, Phạm Thị Thúy   Số 52 Hùng Vương, Tráng Liệt, Kẻ Sặt, Bình Giang, Hải Dương   Hải Dương B 
 Quầy Thuốc Ngoan Hậu, Nguyễn Thị Ngoan   Thôn Đà Phố, Hồng Phúc, Ninh Giang, Hải Dương   Hải Dương B 
 Quầy Thuốc Nguyễn Thị Hạnh   Thôn Lai Khê, Xã Cộng Hòa, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương   Hải Dương C 
 Nhà Thuốc Phúc Anh, 32 Lý Thường Kiệt, Hải Dương   Số 32 Lý Thường Kiệt, TP. Hải Dương   Hải Dương A 
 Quầy Thuốc Tùng Lương, Đào Thị Lương   Thôn Vận Tải, Hồng Phong, Nam Sách, Hải Dương   Hải Dương A 
 Phòng Khám Bác Sỹ Tuấn   Số 71, Đường Hùng Vương, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương   Hải Dương A 
 Quầy Thuốc Quang Minh, Ds Hà Thị Xuyến   Đồng Lạc, Chí Linh, Hải Dương   Hải Dương A 
 Quầy Thuốc Chị Hoan   Chợ Vé, Đồng Tâm, Ninh Giang   Hải Dương B 
 Quầy Thuốc Linh Thúy, Phạm Thị Thúy   Số 52 Hùng Vương, Tráng Liệt, Kẻ Sặt, Bình Giang, Hải Dương   Hải Dương B 
 Quầy Thuốc Ngoan Hậu, Nguyễn Thị Ngoan   Thôn Đà Phố, Hồng Phúc, Ninh Giang, Hải Dương   Hải Dương B 
 Quầy Thuốc Mạnh Dung   Số 192, Khu 6, Thi Trấn Ninh Giang, Hải Dương   Hải Dương B 
 Quầy Thuốc Nguyễn Thị Hạnh   Thôn Lai Khê, Xã Cộng Hòa, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương   Hải Dương C 
 Quầy Thuốc Tân Dược Số 44, Nguyễn Thị Hương   Thôn Dưỡng Mông, Xã Ngũ Phúc, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương   Hải Dương C 
 Quầy Thuốc Dũng Hà, Nguyễn Thị Hà   Thôn Phạm Xá, Xã Tuấn Hưng, Huyện Kim Thành,Tỉnh Hải Dương   Hải Dương C 
 Quầy Thuốc Dương Nhung   Thôn Quỳnh Khê, Xã Kim Xuyên, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương   Hải Dương C 

VIDEO

ĐĂNG KÝ MUA HÀNG