Danh sách nhà thuốc phân phối Mentinfo khu vực Hòa Bình

 Tên nhà thuốc   Địa Chỉ   Khu Vực 
 Hiệu Thuốc Số 5, Đoàn Thanh Hương   Khu 3, Thị Trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình   Hòa Bình 
 Nhà Thuốc Quang Chính,  58/31 P Phương Lâm, TP Hòa Bình   Số 58/31 P.Phương Lâm, Hòa Bình ( 0166.858.6663)   Hòa Bình 
 Quầy Thuốc Số 9, Phạm Thị Hiền   Khu Phố 4, TT Hàng Trạm, Yên Thủy, Hòa Bình   Hòa Bình 
 Quầy Thuốc Số 12, Công Ty Dược Yên Thủy   Thị Trấn Chi Nê, Lạc Thủy, Hòa Bình   Hòa Bình 
 Quầy Thuốc Thu Hiền, Công Ty Dược Yên Thủy   Xóm Lòng, Yên Trị, Yên Thủy, Hòa Bình   Hòa Bình 
 Quầy Thuốc Số 1, Bùi Thị ánh Nguyệt   Khu Đồng Tiến, Thị Trấn Bo, Kim Bôi, Hòa Bình   Hòa Bình 
 Quầy Thuốc Số 5   Hàng Trạm, Yên Thủy, Hòa Bình   Hòa Bình 
 Quầy Thuốc Trung Tâm Hoàng Khắc Hoạch   Tiểu Khu Liên Phương, Thị Trấn Đà Bắc, Hòa Bình   Hòa Bình 
 Nhà Thuốc Tâm An, Ds Hoàng Anh Dũng   Khu 3, Thị Trấn Cao Phong, Hòa Bình   Hòa Bình 
 Hiệu Thuốc Số 5, Đoàn Thanh Hương   Khu 3, Thị Trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình   Hòa Bình 
 Nhà Thuốc Quang Chính,  58/31 P Phương Lâm, TP Hòa Bình   Số 58/31 P.Phương Lâm, Hòa Bình ( 0166.858.6663)   Hòa Bình 
 Quầy Thuốc Số 9, Phạm Thị Hiền   Khu Phố 4, TT Hàng Trạm, Yên Thủy, Hòa Bình   Hòa Bình 
 Quầy Thuốc Số 12, Công Ty Dược Yên Thủy   Thị Trấn Chi Nê, Lạc Thủy, Hòa Bình   Hòa Bình 
 Quầy Thuốc Thu Hiền, Công Ty Dược Yên Thủy   Xóm Lòng, Yên Trị, Yên Thủy, Hòa Bình   Hòa Bình 
 Quầy Thuốc Số 1, Bùi Thị ánh Nguyệt   Khu Đồng Tiến, Thị Trấn Bo, Kim Bôi, Hòa Bình   Hòa Bình 
 Quầy Thuốc Số 5   Hàng Trạm, Yên Thủy, Hòa Bình   Hòa Bình 
 Quầy Thuốc Trung Tâm Hoàng Khắc Hoạch   Tiểu Khu Liên Phương, Thị Trấn Đà Bắc, Hòa Bình   Hòa Bình 
 Nhà Thuốc Tâm An, Ds Hoàng Anh Dũng   Khu 3, Thị Trấn Cao Phong, Hòa Bình   Hòa Bình 

VIDEO

ĐĂNG KÝ MUA HÀNG