Danh sách nhà thuốc phân phối Mentinfo khu vực Huế

 Tên nhà thuốc   Địa Chỉ   Khu Vực 
 Quầy Thuốc Tây Lộc Hải, Ds Nguyễn Thị Xuân Lộc   Thôn Hòa Viện, Xã Phong Bình, Huyện Phong Điền, Huế   Huế 
 Nhà Thuốc Phước Vĩnh, Chị Vân   Số 107 Trần Phú, TP. Huế   Huế 
 Quầy Thuốc Thắng Lợi, Ds Nguyễn Văn Thắng   Lộc Tiến, Phú Lộc, Huế   Huế 
 Quầy Thuốc Hương Tú, Ds Đỗ Thị Thanh Hương   Thôn 1, Vinh Thanh, Phú Vang, Huế   Huế 
 Quầy Thuốc Thành Đạt   Chợ Cầu Hai, Thị Trấn Phú Lộc, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế   Huế 
 Quầy Thuốc Mỹ Phú, Ds Lê Thị Thủy   Phong Chương, Phong Điền, Huế   Huế 
 Quầy Thuốc Gia Huy, Ds Lê Thị Mỹ Đông   Chợ Diên Đại, Phú Xuân, Phú Vang, Huế   Huế 
 Quầy Thuốc Tây Lộc Hải, Ds Nguyễn Thị Xuân Lộc   Thôn Hòa Viện, Xã Phong Bình, Huyện Phong Điền, Huế   Huế 
 Nhà Thuốc Phước Vĩnh, Chị Vân   Số 107 Trần Phú, TP. Huế   Huế 
 Quầy Thuốc Thắng Lợi, Ds Nguyễn Văn Thắng   Lộc Tiến, Phú Lộc, Huế   Huế 
 Quầy Thuốc Hương Tú, Ds Đỗ Thị Thanh Hương   Thôn 1, Vinh Thanh, Phú Vang, Huế   Huế 
 Quầy Thuốc Thúy Nghĩa   Chợ Nịu, Quãng Thái, Quãng Điên, Huế   Huế 
 Quầy Thuốc Thành Đạt   Chợ Cầu Hai, Thị Trấn Phú Lộc, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế   Huế 
 Quầy Thuốc Mỹ Phú, Ds Lê Thị Thủy   Phong Chương, Phong Điền, Huế   Huế 
 Quầy Thuốc Gia Huy, Ds Lê Thị Mỹ Đông   Chợ Diên Đại, Phú Xuân, Phú Vang, Huế   Huế 

VIDEO

ĐĂNG KÝ MUA HÀNG