Danh sách nhà thuốc phân phối Mentinfo khu vực Nam Định

 Tên nhà thuốc   Địa Chỉ   Khu Vực 
 Quầy Thuốc Trần Thị Chúc   Cầu Quần Liêu, Nghĩa Hưng, Nam Định   Nam Định A 
 Quầy Thuốc Chị Thu   Cầu Bình Lãng, Nghĩa Hưng, Nam Định   Nam Định A 
 Quầy Thuốc Vũ Thị Sợi   Đội 10, Thôn Âm Sa, Nghĩa Phú, Nghĩa Hưng, Nam Định   Nam Định A 
 Quầy Thuốc Trịnh Thị Mai   Xóm 3, Nghĩa Thái, Nghĩa Hưng, Nam Định   Nam Định A 
 Quầy Thuốc Phạm Thị Phương Lan   Xóm 11, Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định   Nam Định A 
 Quầy Thuốc Ngọc Quỳnh, Ds Lê Thị Quỳnh   Chợ Si, Vĩnh Hào, Vũ Bản, Nam Định   Nam Định B 
 Quầy Thuốc Hải Phúc, Ds Nguyễn Thị Thương   Xóm 2B,Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định   Nam Định C 
 Nhà Thuốc Mai Năm, Khu 3 TT Yên Định, Hải Hậu   Khu 3 TT Yên Định, Hải Hậu, Nam Định   Nam Định C 
 Quầy Thuốc 86, Ngô Thị Hải   Cầu Hà Lạn, Hải Phúc, Hải Hậu, Nam Định   Nam Định C 
 Quầy Thuốc Số 5, Ds Mai Thị Huyền   Xóm 4, Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam Định   Nam Định C 
 Quầy Thuốc Hồng Thùy (Cũ Thu Thủy), Bùi Thị Thu Thùy   Xóm Thanh Châu, Giao Thanh, Giao Thủy, Nam Định   Nam Định C 
 Nhà Thuốc Phùng Thị Trang   Xóm 7, Giao Hà, Giao Thủy, Nam Định   Nam Định C 
 Quầy Thuốc Chị Nhan   Xóm 8, Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam Định   Nam Định C 
 Quầy Thuốc Phạm Thị Ngoan   Xóm 12, Bạch Long, Giao Thủy, Nam Định   Nam Định C 
 Quầy Thuốc Phúc Minh, Ds Phạm Quang Biên   Xóm 12, Hải Anh, Hải Hậu, Nam Định   Nam Định C 
 Quầy Thuốc Chị Thúy, Trần  Huy Liệu   Số 306 Trần Huy Liệu, TP Nam Định   Nam Định B 
 Quầy Thuốc Trần Thị Chúc   Cầu Quần Liêu, Nghĩa Hưng, Nam Định   Nam Định A 
 Quầy Thuốc Chị Thu   Cầu Bình Lãng, Nghĩa Hưng, Nam Định   Nam Định A 
 Quầy Thuốc Vũ Thị Sợi   Đội 10, Thôn Âm Sa, Nghĩa Phú, Nghĩa Hưng, Nam Định   Nam Định A 
 Quầy Thuốc Trịnh Thị Mai   Xóm 3, Nghĩa Thái, Nghĩa Hưng, Nam Định   Nam Định A 
 Quầy Thuốc Phạm Thị Phương Lan   Xóm 11, Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định   Nam Định A 
 Quầy Thuốc Minh Giang, Ds Mai Thị Minh Giang   Khu 5, TT Rạng Đông, Nghĩa Hưng, Nam Định   Nam Định A 
 Quầy Thuốc Ngọc Quỳnh, Ds Lê Thị Quỳnh   Chợ Si, Vĩnh Hào, Vũ Bản, Nam Định   Nam Định B 
 Nhà Thuốc Mai Anh Dưỡng   Số 760 Vũ Hữu Lợi, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định   Nam Định B 
 Quầy Thuốc Hải Phúc, Ds Nguyễn Thị Thương   Xóm 2B,Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định   Nam Định C 
 Nhà Thuốc Mai Năm, Khu 3 TT Yên Định, Hải Hậu   Khu 3 TT Yên Định, Hải Hậu, Nam Định   Nam Định C 
 Quầy Thuốc Tân Dược, Ds Vũ Thị Thu Hiền   Chợ Đập, Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định   Nam Định C 
 Quầy Thuốc 86, Ngô Thị Hải   Cầu Hà Lạn, Hải Phúc, Hải Hậu, Nam Định   Nam Định C 
 Quầy Thuốc Số 5, Ds Mai Thị Huyền   Xóm 4, Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam Định   Nam Định C 
 Quầy Thuốc Hồng Thùy (Cũ Thu Thủy), Bùi Thị Thu Thùy   Xóm Thanh Châu, Giao Thanh, Giao Thủy, Nam Định   Nam Định C 
 Nhà Thuốc Phùng Thị Trang   Xóm 7, Giao Hà, Giao Thủy, Nam Định   Nam Định C 
 Quầy Thuốc Chị Nhan   Xóm 8, Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam Định   Nam Định C 
 Quầy Thuốc Phạm Thị Ngoan   Xóm 12, Bạch Long, Giao Thủy, Nam Định   Nam Định C 
 Quầy Thuốc Phúc Minh, Ds Phạm Quang Biên   Xóm 12, Hải Anh, Hải Hậu, Nam Định   Nam Định C 
 Quầy Thuốc Chị Thúy, Trần  Huy Liệu   Số 306 Trần Huy Liệu, TP Nam Định   Nam Định B 
 

VIDEO

ĐĂNG KÝ MUA HÀNG