Danh sách nhà thuốc phân phối Mentinfo khu vực Ninh Bình

 Tên nhà thuốc   Địa Chỉ   Khu Vực 
 Nhà Thuốc Hằng Quý, Phường Bắc Sơn, TX Tam Điệp   Phường Bắc Sơn, TX Tam Điệp, Ninh Bình   Ninh Bình A 
 Nhà Thuốc Bộ Anh, Chợ Bút, Yên Mạc, Yên Mô   Chợ Bút, Xã Yên Mạc, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình   Ninh Bình A 
 Chú Đào Hồng Quang, Chợ Lồng, Yên Phong, Yên Mô,   Chợ Lồng, Yên Phong, Yên Mô, Ninh Bình   Ninh Bình A 
 Nhà Thuốc Kiều Dung   Số 336 Phố Phong Sơn, Phường Nam Bình, Thành Phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình   Ninh Bình A 
 Nhà Thuốc Quy Giang (cũ 204 Đinh Tiên Hoàng)   Số 163 Ngọc Xuân, Thanh Bình, TP Ninh Bình (cũ 204 Đinh Tiên Hoàng)   Ninh Bình A 
 Quầy Thuốc Đinh Thị Minh Thúy   Số Nhà 118, Đường Lê Thái Tổ, Phố Tân Thịnh, Phường Tân Thành, TP Ninh Bình   Ninh Bình A 
 Quầy Thuốc Số 8 Nho Quan, Cô Trần Thị Thu   Thị Trấn Nho Quan, Ninh Bình   Ninh Bình B 
 Quầy Thuốc Tân Dược Nguyễn Thị Xinh   Văn Phong, Nho Quan, Ninh Bình   Ninh Bình B 
 Quầy Thuốc Tân Dược, Đỗ Thị Thu   Yên Quang, Nho Quan, Ninh Bình   Ninh Bình B 
 Nhà Thuốc Hằng Quý, Phường Bắc Sơn, TX Tam Điệp   Phường Bắc Sơn, TX Tam Điệp, Ninh Bình   Ninh Bình A 
 Nhà Thuốc Bộ Anh, Chợ Bút, Yên Mạc, Yên Mô   Chợ Bút, Xã Yên Mạc, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình   Ninh Bình A 
 Chú Đào Hồng Quang, Chợ Lồng, Yên Phong, Yên Mô,   Chợ Lồng, Yên Phong, Yên Mô, Ninh Bình   Ninh Bình A 
 Nhà Thuốc Kiều Dung   Số 336 Phố Phong Sơn, Phường Nam Bình, Thành Phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình   Ninh Bình A 
 Quầy Thuốc Đinh Thị Minh Thúy   Số Nhà 118, Đường Lê Thái Tổ, Phố Tân Thịnh, Phường Tân Thành, TP Ninh Bình   Ninh Bình A 
 Quầy Thuốc Số 8 Nho Quan, Cô Trần Thị Thu   Thị Trấn Nho Quan, Ninh Bình   Ninh Bình B 
 Quầy Thuốc Tân Dược Nguyễn Thị Xinh   Văn Phong, Nho Quan, Ninh Bình   Ninh Bình B 
 Quầy Thuốc Tân Dược, Đỗ Thị Thu   Yên Quang, Nho Quan, Ninh Bình   Ninh Bình B 
 Quầy Thuốc Chị Ngân   Thôn Phượng Lâm, Văn Phú, Nho Quan, Ninh Bình   Ninh Bình B 
 Quầy Thuốc Tân Liên   Phố Cà, Xã Thanh Nguyên, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam   Ninh Bình B 

VIDEO

ĐĂNG KÝ MUA HÀNG