Danh sách nhà thuốc phân phối Mentinfo khu vực Phú Thọ

 Tên nhà thuốc   Địa Chỉ   Khu Vực 
 Quầy Thuốc Số 56   Khu 5, Xã Liên Hoa, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ   Phú Thọ A 
 Quầy Thuốc An Tâm, Ds Hoàng Thu Hằng   Khu Trung Bàng, Hưng Long, Yên Lập, Phú Thọ   Phú Thọ C 
 Quầy Thuốc Số 56   Khu 5, Xã Liên Hoa, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ   Phú Thọ A 
 Quầy Thuốc An Tâm, Ds Hoàng Thu Hằng   Khu Trung Bàng, Xã Hưng Long, Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ   Phú Thọ C 

VIDEO

ĐĂNG KÝ MUA HÀNG