Danh sách nhà thuốc phân phối Mentinfo khu vực Quảng Bình

 Tên nhà thuốc   Địa Chỉ   Khu Vực 
 Nhà Thuốc Minh Phát, Ds Đặng Thị Bang   Cổng Bệnh Viện Cu Ba, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình   Quảng Bình A 
 Quầy Thuốc Hạnh Kỳ   Tiểu Khu 12, Thị Trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình   Quảng Bình B 
 Quầy Thuốc Liên Huấn   Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình   Quảng Bình B 
 Hiệu Thuốc Chị Hoa(Chợ Cưởi), Hoàng Thị Hoa   Quốc Lộ 1A, Xã Thanh Thủy, Huyện Lệ Thủy, Tỉnh Quảng Bình   Quảng Bình A 
 Hiệu Thuốc Số 1. Hoàng Thị Chiến   Chợ Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình   Quảng Bình A 
 Hiệu Thuốc Số 5.Trần Thị Thu Liên   Chợ Võ Xá, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình   Quảng Bình A 
 Quầy Thuốc Hạnh Kỳ   Tiểu Khu 12, Thị Trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình   Quảng Bình B 
 Quầy Thuốc Liên Huấn   Xã Đại Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình   Quảng Bình B 
 Quầy Thuốc Hoài Thương   Chợ Quy Đạt, Thị Trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hóa, Tỉnh Quảng Bình   Quảng Bình B 
 Quầy Thuốc Bảy Trinh   Xã Quảng Liên, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình   Quảng Bình B 

VIDEO

ĐĂNG KÝ MUA HÀNG