Danh sách nhà thuốc phân phối Mentinfo khu vực Quảng Trị

 Tên nhà thuốc   Địa Chỉ   Khu Vực 
 Nhà Thuốc Ngọc Châu, Trần Thị Quỳnh Châu   Số 227 Chu Mạnh Trinh, Đông Hà, Quảng Trị   Quảng Trị 
 Nhà Thuốc Minh Nguyệt   Chợ Thị Xã Quảng Trị, Quảng Trị   Quảng Trị 
 Nhà Thuốc Đông Hải, Lê Thị Ngọc Dũng   Số 227 Trần Hưng Đạo,  Quảng Trị   Quảng Trị 
 Nhà Thuốc Ngọc Châu, Trần Thị Quỳnh Châu   Số 2 Nguyễn Du, TP Đông Hà, Quảng Trị   Quảng Trị 
 Nhà Thuốc Minh Nguyệt   Chợ Thị Xã Quảng Trị, Quảng Trị   Quảng Trị 
 Hiệu Thuốc Số 14, Nguyễn Thị Kiều Vương   Chợ Do, Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị   Quảng Trị 
 Nhà Thuốc Đông Hải, Lê Thị Ngọc Dũng   Số 227 Trần Hưng Đạo,  Quảng Trị   Quảng Trị 

VIDEO

ĐĂNG KÝ MUA HÀNG