Danh sách nhà thuốc phân phối Mentinfo khu vực Thái Bình

 Tên nhà thuốc   Địa Chỉ   Khu Vực 
 Nhà Thuốc Hồng Thắm   Số 5 Nguyễn Trãi, Thành Phố Thái Bình   Thái Bình A 
 Quầy Thuốc Hồng Thơm   Chợ Nụ, Lê Lợi, Kiến Xương, Thái Bình   Thái Bình A 
 Nhà Thuốc Thúy Ninh   Tổ 3 TT Đông Hưng, Đông Hưng, Thái Bình   Thái Bình B 
 Đại Lý Thuốc Tân Dược Đỗ Thị Thắm   Xã Điệp Nông, Hưng Hà, Thái Bình   Thái Bình B 
 Quầy Thuốc Trần Thị Huyền   Chợ Búng, Việt Hùng, Vũ Thư, Thái Bình   Thái Bình B 
 Quầy Thuốc Truyền Mỵ, Trần Thị Mỵ   Nam Hồng, Tiền Hải, Thái Bình   Thái Bình A 
 Nhà Thuốc Thúy Ninh   Tổ 3 TT Đông Hưng, Đông Hưng, Thái Bình   Thái Bình B 
 Đại Lý Thuốc Tân Dược Đỗ Thị Thắm   Xã Điệp Nông, Hưng Hà, Thái Bình   Thái Bình B 
 Quầy Thuốc Trần Thị Huyền   Chợ Búng, Việt Hùng, Vũ Thư, Thái Bình   Thái Bình B 
 Đại Lý Thuốc Tân Dược, Bùi Thị Phương   Chợ Quỳnh Trang, Quỳnh Trang, Quỳnh Phụ, Thái Bình   Thái Bình B 
 Quầy Thuốc Phương Nhung, Ds Nguyễn Thị Nhung   Tân Đệ, Tân Lập, Vũ Thư, Thái Bình   Thái Bình B 

VIDEO

ĐĂNG KÝ MUA HÀNG