Danh sách nhà thuốc phân phối Mentinfo khu vực Thanh Hóa

 Tên nhà thuốc   Địa Chỉ   Khu Vực 
 Nhà Thuốc Nội Hằng   Thôn Yên Nẫm, Xã Yên Mỹ, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hóa   Thanh Hóa A 
 Quầy Thuốc Trương Thị Sánh   Xóm 8, Xã Thành Hưng, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hóa   Thanh Hóa C 
 Nhà Thuốc Lê Thị Hồng   Thôn Bình Khang, Xã Quảng Yên, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa   Thanh Hóa C 
 Quầy Thuốc Minh Thúy, Hàn Thị Thúy   Thôn 3, Hoài Thanh, Xã Quảng Hòa, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa   Thanh Hóa C 
 Quầy Thuốc Hồng Dân, Ds Phan Thị Hồng   Thôn Phú Quý, Xã Quảng Tâm, Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa   Thanh Hóa D 
 Nhà Thuốc Phúc Đức, Ds Nguyễn Thị Thắm   Đội 10, Đông Văn, Phường Quảng Đông, TP Thanh Hóa   Thanh Hóa D 
 Nhà Thuốc Nội Hằng   Thôn Yên Nẫm, Xã Yên Mỹ, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hóa   Thanh Hóa A 
 Nhà Thuốc Thảo Nguyên, Lê Thị Nhung   Số Nhà 564 Trần Phú, Phường Lam Sơn, Thị Xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa   Thanh Hóa B 
 Quầy Thuốc Thanh Thủy, Chị Thanh   Thôn 6, Xã Hoằng Châu, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa   Thanh Hóa B 
 Quầy Thuốc Nguyễn Thị Thủy   Xóm 5, Xã Nga Yên, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa   Thanh Hóa B 
 Quầy Thuốc Chi Nhánh Dược Thọ Xuân, Trịnh Thị Liên   Số Nhà 277 Đường Lê Lợi, Khu 9, TT Thọ Xuân, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa   Thanh Hóa C 
 Quầy Thuốc Trương Thị Sánh   Xóm 8, Xã Thành Hưng, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hóa   Thanh Hóa C 
 Quầy Thuốc Phương Bình, Ds Ngô Thị Bình   Cốc Thôn, Xã Xuân Vinh, Thọ Xuân, Thanh Hóa   Thanh Hóa C 
 Nhà Thuốc Lê Thị Hồng   Thôn Bình Khang, Xã Quảng Yên, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa   Thanh Hóa C 
 Quầy Thuốc Minh Thúy, Hàn Thị Thúy   Thôn 3, Hoài Thanh, Xã Quảng Hòa, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa   Thanh Hóa C 
 Quầy Thuốc Lê Thị Nguyệt   Đội 7, Xã Đông Văn, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hóa   Thanh Hóa D 
 Quầy Thuốc Hồng Dân, Ds Phan Thị Hồng   Thôn Phú Quý, Xã Quảng Tâm, Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa   Thanh Hóa D 
 Nhà Thuốc Phúc Đức, Ds Nguyễn Thị Thắm   Đội 10, Đông Văn, Phường Quảng Đông, TP Thanh Hóa   Thanh Hóa D 

VIDEO

ĐĂNG KÝ MUA HÀNG